Privacyverklaring

Over privacy

Het Nijmeegs Beweegonderzoek respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. We streven er naar om de privacy van deelnemers en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen.

Waar gebruiken we persoonsgegevens voor?

De gegevens die deelnemers aan ons verstrekken worden gebruikt voor het realiseren van deelname aan het onderzoek en de bijbehorende correspondentie. Tijdens het onderzoek worden de gegevens gecodeerd tot een uniek registratienummer, zodat gegevens niet herleidbaar zijn. De sleutel voor deze codelijst is enkel beschikbaar voor specifieke leden van het onderzoeksteam. In een volgend jaar wordt je e-mailadres gebruikt om je te attenderen op vervolgonderzoeken. Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor de maillijst.

Worden gegevens gedeeld?

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Data van het onderzoek kan enkel gedeeld worden onder strikte voorwaarden en wanneer deze volledig geanonimiseerd is.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Een dossier bewaren we niet langer dan nodig. De algemene bewaartermijn voor data afkomstig uit onderzoek is 15 jaar na afronding van de studie.

 

Heb je nog vragen?

Interesse in onze onderzoeken?

Heb je vragen of wil je graag deelnemen aan een onderzoek? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Je kunt ook ons contactformulier gebruiken! Vermeld altijd de naam van de studie.

"*" geeft vereiste velden aan