Extra metingen

Nijmegen Exercise Study 2.0

Elk jaar vullen duizenden deelnemers van de Vierdaagse en Zevenheuvelenloop onze online vragenlijst in, de “Nijmegen Exercise Study”. Dit is ontzettend waardevol, want met deze gegevens doen wij onderzoek naar de effecten van een actieve leefstijl op gezondheid, kwaliteit van leven, progressie van ziekten en ziektebeleving.

In aanvulling op de online vragenlijst nodigen wij sinds 2021 elk jaar ook een groep deelnemers uit om langs te komen in Nijmegen. In ons onderzoekscentrum doen wij metingen om hun gezondheid nog beter in kaart te brengen. Wij meten bijvoorbeeld lengte, gewicht en bloeddruk, maar doen ook een onderzoek van de bloedvaten. Daarnaast nemen we bloed af om onder andere het cholesterol en bloedsuiker te bepalen. Dit onderzoek noemen wij de “Nijmegen Exercise Study 2.0”. Met deze extra informatie, bovenop de online vragenlijst, kunnen wij nieuwe onderzoeksvragen beantwoorden.

Voor dit onderzoek worden gezonde proefpersonen, proefpersonen met hart- en vaatziekten en proefpersonen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte of diabetes (suikerziekte)) uitgenodigd. Met dit onderzoek willen we het effect van een actieve leefstijl bepalen op preventie en progressie van ziekten. Uiteindelijk kunnen we de verkregen informatie gebruiken om de preventie van chronische ziekten te verbeteren door middel van een actieve leefstijl.

Proefpersonen informatie

Welke metingen voeren we uit?

  • Bloeddruk
  • Beweeggedrag
  • Lichaamssamenstelling
  • Vaatgezondheid
  • Fysiek functioneren
Heb je nog vragen?

Interesse in onze onderzoeken?

Heb je vragen of wil je graag deelnemen aan een onderzoek? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Je kunt ook ons contactformulier gebruiken! Vermeld altijd de naam van de studie.

"*" geeft vereiste velden aan